Omaamme turvallisuusalan elinkeinoluvan

Yksityisellä turvallisuusalalla tarkoitetaan vartioimisliiketoiminnan, järjestyksenvalvojatoiminnan, turvasuojaustoiminnan ja turvatarkastustoiminnan muodostamaa kokonaisuutta.

Yksityiset turvallisuuspalvelut ovat myös Suomessa lisääntyneet voimakkaasti. Alan asemaan, tehtäviin ja kehittymiseen ovat vaikuttaneet väestörakenteen muutokset, teknologinen kehitys, turvallisuusviranomaisten resurssit, muutokset rikollisuudessa sekä kansainvälinen lainsäädäntö. Nykyisin ala tarjoaa entistä enemmän ja pitkälle erikoistuneita palveluita. Vartijat ja järjestyksenvalvojat toimivat entistä lähemmin moniviranomaisyhteistyössä. Vaatimukset alan harjoittamisesta ovat kehityksen myötä nousseet. Tämä ei ole lainkaan huono asia, sillä tämän tarkoittaa, että esimerkiksi järjestyksenvalvojien ja vartijoiden toimintaa säätelevät tarkemmat ohjeistukset ja säädökset sekä samoin jatkuva säännöllinen kouluttautuminen on tullut osaksi turvallisuusalan arkea.

tähdet security