Vartiointi

Ammattitaitoiset vartijamme turvaavat ja vartioivat kaikkea, mikä sinulle on tärkeää.

Suoritamme luvanvaraista vartioimisliiketoimintaa, joita voivat olla erillisen omaisuuden vartiointia, henkilön koskemattomuuden suojaamista tai rikoksen paljastamista koskevia tehtäviä.
Tätä toimintaa varten omaamme poliisihallituksen myöntämän, yksityissektorille tarkoitetun turvallisuusalan elinkeinoluvan.

Vartijamme ovat koulutettuja ja poliisiviranomaisen hyväksymiä.
Vartijamme on perehdytetty toimimaan uhkaavissa ja poikkeustilanteissa.
Vartijamme suorittavat vuosittain säännöllistä kouluttautumista sekä harjoittelua.
Vartijamme profiloituvat toimeksiannon luonteen mukaisesti vartijan asuun tai siviilipukuun.
Vartijamme toimivat palvelumyönteisellä asenteella, mikä lisää yleistä viihtyvyyttä

Voimme järjestää turvallisuuskartoituksen kokonaisuutena suunnittelusta toteutukseen tai tarvittaessa järjestämme yksittäisiä osa-alueita asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Suoritamme seuraavia palveluita vartiointiin liittyen:

  • Paikallisvartiointi; yhden tai yhtenäisen vartiointialueen jatkuvaa vartiointia
  • Hälytysvartiointi; vartijan lähettäminen hälyttävään tai apua pyytävään kohteeseen
  • Piirivartiointi; useiden, eri paikoissa sijaitsevien kohteiden sovittua vartiointia
  • Myymälätarkkailu; myytävän omaisuuden vartiointia, henkilökunnan tarkkailu
  • Järjestyksenvalvonta; asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi
  • Reseptionisti; kulunvalvonta, avaintenhallinta, aulavahti
  • Koskemattomuuden suojelu; vartioimisliikkeille kuuluva henkilösuojaustehtävä
  • Yksityisetsiväpalvelut; tutkii, selvittää tai hankkii tietoa toimeksiantosopimukseen perustuen hänen toimialaansa kuuluvista asioista lain suomin keinoin.
tähdet security